Skapa en säljplan och ta kontroll över säljprocessen

Med rätt säljprocess och säljplan kommer du att kunna njuta av högre intäkter från ditt företagsförsäljning. Genom att ha en god struktur och styrning redan från start kommer utfallet bli mycket större med samma mängd säljarbete. En säljprocess används till att mäta och styra försäljningen inom företaget. Det är också ett sätt att involvera personalen och göra dem motiverade att sälja mer.

Nå målen med genomtänkt säljplan

En genomtänkt säljplan är viktig för en lyckad säljprocess. Nedan följer de steg som utgör stommen för en säljplan och som du sedan kan överföra på ditt företag. Att sätta upp en säljplan inför varje försäljning gör att det blir enklare att nå de uppsatta målen.

Sätt upp dina mätbara mål – Det är viktigt för att ge en tydlig riktning mot vart du vill ta dig och vad du vill uppnå med ditt företag. Var noga med att sätta upp utmanande men trovärdiga mål som är mätbara. Ett exempel kan vara att du vill öka försäljningen med 15 %.

Hur ska du nå målen? – För att göra en ordentlig försäljningsstrategi måste du bestämma dig för hur företaget ska arbeta för att nå de uppsatta målen. Vilka aktiviteter ska inkluderas och är det något som måste förändras inom verksamheten?

Exempel på aktiviteter kan vara att starta upp en kanal på sociala medier eller att öka kundbesöken med 10 extra i månaden.

Vilka resurser behövs? – Nästa punkt handlar om att beskriva vilka resurser du måste investera i för att lyckas. Du behöver kanske anställa en person som tar hand om de nya sociala medier-kanalerna eller så investerar du i en säljkurs för hela företaget.

Dela ut ansvaret – För att strategin ska fungera gäller det att varje aktivitet har en ansvarig. Det kan gälla en person eller en grupp beroende på hur stort ansvarsområdet är. Det viktiga är att det finns någon som står som ansvarig för respektive punkt.

Tydliga deadlines – Alla aktiviteter behöver tydliga deadlines så att du och dina kollegor vet när målet ska vara nått. För större mål hjälper det att sätta upp delmål med olika deadlines på vägen.

Följ upp – Det är viktigt att du kommer ihåg uppföljningar för varje aktivitet. Det underlättar utvecklingen av företaget eftersom du kan utvärdera vad som gick bra respektive dåligt.

En säljplan som är uppdelad i flera steg gör det enklare för dig att öka försäljningen. Oavsett om det handlar om en ny process eller vidareutveckling av gammal. Ovan nämnda uppdelning gör arbetet mer överskådligt både för ledningen och för medarbetare i olika avdelningar.