Vikten av en strukturerad försäljningsstrategi

En säljstrategi handlar om att strukturera upp arbetet i kontakten med kund för att få regelbundna och mätbara resultat. Strategierna har ändrats en hel del genom åren på grund av digitaliseringen som skett i samhället. Utöver telefonsamtal och möten måste vi bli en auktoritet inom vårt område i de digitala kanaler våra kunder befinners sig i.

Försök att titta på helheten och väga in alla kanaler som kan vara en möjlig kontakt med potentiella kunder. I vilka kanaler ser era kunder er?

  • Sociala medier
  • E-post
  • Hemsidan
  • Katalogsidor (allabolag.se osv)
  • SMS
  • Telefonsamtal
  • Fysiska möten

I och med digitaliseringen har vi kontakt med våra kunder genom fler kanaler än telefon och fysiska möten. I säljstrategin är det viktigt att definiera alla kanaler vi har kontakt med våra kunder och hur vi ska kommunicera genom dessa.