Därför misslyckas många konsultbolag med sin försäljning

Därför misslyckas många konsultbolag med sin försäljning

Under mina år som säljare och utbildare har jag mött många olika konsultbolag (IT och Management). Några har varit väldigt framgångsrika och växt med uppemot 100% per år och några mindre framgångsrika. Konkurrensen ökar dock hela tiden, och med det ökar också behovet av försäljning.

Det här är de vanligaste misstagen jag ofta ser att konsultbolag gör när det kommer till försäljning:

Konsulterna ser sig inte som säljare

Konsulter ser inte sig själva som säljare, eftersom det inte anses som ”fint” att jobba med försäljning. Detta är en inställning som måste förändras, det är dags att alla konsultbolag accepterar att försäljning faktiskt skapar värde som driver lönsamheten framåt. Mantrat “alla är vi säljare” måste infinna sig för mer än 10 % ökning per år.

Konsulterna tvingas inte in i den okomfortabla zonen

Eftersom sälj kan vara jobbigt hamnar det oftast inte i första rummet, istället prioriteras det bort. Om man ska lyckas måste man prioritera försäljningen och blockera tid i kalendern som bara ska användas till att ringa samtal, maila, linkedinna och boka möten, ingenting annat. Sluta också med “förutsättningslösa möten” och försök ta riktiga möten, inte bara lunchmöten.

Avsaknad av mål

Konsultbolag är dåliga på att sätta säljmål. När man inte har tydliga mål för hur mycket en person ska sälja är det svårt för både organisationen och personen att veta om man gör ett bra säljarbete eller inte. Tydliga förväntningar och mål gör det enklare att coacha personen att sälja mer, utvärdera hens resultat för att hela tiden kunna förbättra sig.

Några enkla men också svåra tips:

Acceptera att sälj behövs
Lär dig älska den okomfortabla zonen
Sätt mål

Nu kör vi!